Dokumenter og Spørgsmål

Hvordan er det nu lige?

Hvordan købes og sælges vindmølle-andele?

Køb og salg af vindmølle-andele herunder prissætning er en sag mellem køber og sælger, og varetages ikke af Bestyrelsen. Når handelen er aftalt skal køber eller sælger meddele handelen til Bestyrelsen. Der skal fremlægges skriftlig dokumentation på handelen.


Hvis køber ikke i forvejen har vindmølle-andele i Tirslund Vindmøllelaug, skal køber udfylde og underskrive en tegningsaftale til Bestyrelsen. Tegningsaftalen findes under "Dokumenter" her på hjemmesiden.  


Møllelauget tilbyder plads på hjemmesiden til annoncering af salg af anparter.


Ved køb og salg kontakt:


NÆSTFORMAND

Lars Vejrup

Langforte 1

6630 Rødding.

Tlf: 20107080kjemsgaard@yahoo.dkHvordan gør man nu lige hvis man arver nogle vindmølle-andele?

Hvis man arver vindmølle-andele skal dette meddeles til Bestyrelsen med dokumentation. Dokumentationen kan være attest fra Skiftereten.


Hvis køber ikke i forvejen har vindmølle-andele i Tirslund Vindmøllelaug, skal køber udfylde og underskrive en tegningsaftale til Bestyrelsen. Tegningsaftalen findes under "Dokumenter" her på hjemmesiden.  


Hvad nu hvis man ikke har fået sin afkast fra el-produktionen?

Vindmøllelauget udlodder afkast fra el-produktionen kvartalsvis. Udlodningen sker til den bank-konto som Bestyrelsen har fået opgivet fra andelshaver (Interessenten).


Hvis din udlodning skal indsættes på en anden bank-konto har du selv pligt til at oplyse det nye konto-nummer til Bestyrelsen.


Hvis Bestyrelsen ikke får oplyst det nye konto-nummer, vil du ikke modtage udlodning fra el-produktionen. Bestyrelsen kan ikke påtage sig at finde frem til dit konto-nummer. Afkast der ikke er blevet udbetalt pga. at Interessent ikke har oplyst nyt konto-nummer, vil over tid indgå i Vindmøllelaugets øvrige udlodning.


Hvordan er det nu lige med beskatning af afkast fra el-produktionen?

Hvad er et Interessentskab i juridisk forstand?

Et interessentskab (forkortes I/S) er en virksomhed, der ejes og drives af to eller flere personer, som kan være enten fysiske eller juridiske. Ejerne kaldes interessenter.


Der er ikke særlige krav til oprettelse af stiftelsesdokumenter eller krav om en særlig stiftelsesprocedure. Interessentskabet kan stiftes alene ved en aftale herom mellem deltagerne. Denne aftale kan principielt være mundtlig. Da de spørgsmål, som deltagerne skal tage stilling til, er mangfoldige og i nogle henseender særdeles komplicerede, udformes interessentskabsaftalen normalt skriftligt (Tirslund Vindmøllelaug har udformet et sæt vedtægter).


Den enkelte interessent kan alene kun træffe enkle beslutninger om den daglige drift, mens beslutninger om større investeringer kræver enighed.


I et interessentskab hæfter deltagerne personligt, direkte og solidarisk for alle virksomhedens forpligtelser.

Dette betyder:

  • at hver deltager hæfter med hele sin personlige formue
  • at selskabets kreditorer selv kan vælge, hvem af deltagerne de vil søge gælden inddrevet hos.


Alle anparter i Tirslund Vindmøllelaug er et solgt til Interessenterne, og det er den enkelte Interessent der har financieret køb af anparterne enten ved personlige lån eller likvide midler. Vindmøllelauget har anskaffet møllerne for de midler, der er indkommet ved salg af anparter og har således ingen anlægsgæld.Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har fået ny bank-konto, adresse eller E-mail-adress?

Du skal kontakte:

NÆSTFORMAND

Lars Vejrup

Langforte 1

6630 Rødding.

Tlf: 20107080

kjemsgaard@yahoo.dk