Artikler

30.07.20 Ny transformer installeret på den ny mølle efter brand:

Det er med glæde vi nu kan informere Jer om, at den nye transformer er udskiftet og installeret af det lokale netselskab N1. Ligeledes har Vejen Kommunes miljøafdeling bekræftet, at de betragter sagen som lukket og at vi har kørt opgaven lige efter bogen. Den nye mølle gik i drift igen d. 23. Juli. Vi vil søge drifttabskompensation hos vores forsikringsselskab for stilstandsperioden mellem 28. Maj og 23. Juli.

Vi ønsker alle en fortsat god sommer....med masser af vind.


På vegne af bestyrelsen
Kim Wichmann-Hansen


04.06.20 Information om brand i transformeren på den nye mølle:

Bestyrelsen informere hermed Interessenterne om, at transformeren ved siden af den nye mølle brændte natten meller 28. og 29. Maj. Ingen kom til skade! Den nye mølle står derfor stille. Den gamle mølle kører stadig på sin egen transformer. Vi undersøger sagen og vender tilbage med mere information når vi har klarhed - teknisk og økonomisk over situationen.


På vegne af bestyrelsen

Kim Wichmann-Hansen


29.12.19 Ny opdatering:


Den.12.-13. december blev den nyrenoveret gearkasse installeret. Vi havde også en lokale maskinstation til at ordne skællet og vejen op til møllen d.11 december.

Med venlig hilsen og Godt Nytår

Bestyrelsen

7.12.19 Opdatering fra bestyrelsen angående gearkasse havari.

Bestyrelsen modtog 60 tilkendegivelser om "For" og 0 tilkendegivelser "imod" udskiftning af gearkassen og den dermed annullerede udlodning i december måned, samt reducerede anlægskapital.

Bestyrelsen satte derfor umiddelbart i gang med at indgå aftale med det mest favorable tilbud. Connected Wind Service vil skifte gearkassen i uge 50-51, afhængigt af vejret.


Møllen er sat igang igen hvor den så nu kører på Connected Wind Service risiko, indtil de skifter gearkassen i uge 50-51. På den måde taber vi begrænset produktion mens de får lidt planlægningsfrihed.


Bestyrelsen ser frem til at se jer i marts 2020 til det ordinære Interessentskabs møde, hvor yderligere opdatering og status følger.


På vegne af en samlet bestyrelse.


Kim Wichmann-Hansen

Formand

20.11.19 Tirslund 2. Havareret gearkasse. Extra ordinær information til Interesenterne!

Kære Interessenter


Vi har mandag d. 18/11-19 konstateret at vores gearkasse er havareret på Tirslund-2 (mølle ID 11488). Vi har haft Connected Wind Service (service firma) og Nordic Wind Consultant (vores specialist via Wind Denmark) ude og inspicere gearkassen, og der er desværre ikke nogen nem eller billig løsning. Det er 12 år siden, at gearkassen sidst blev skiftet.

En udskiftning af gearkassen beløber sig til ca 400.000 kr. Møllen står stille. Den samlede Bestyrelse foreslår, at vi foretager udskiftningen hurtigst muligt, med følgende begrundelse:


  • Vi har jvf. sidste Ordinære Interessentskabsmøde investeret i vinge reparation på møllen
  • Møllen står stille og tjener ikke penge, og i den del af året hvor vi opnår den bedste produktion
  • Jvf. godkendte budget tjener vi ca. 247.000 kr. per år per mølle - så reparationen er tjent hjem igen inden for ca. 1,6 år
  • Vores jordlejeaftale løber ca. 10 år endnu, så en fornuftig horisont


Hvorfor skriver jeg så rundt til Jer


  1. Fordi vi med ovenstående beslutning desværre ikke er indenfor Interessentskabets beslutning mht. at iværksætte 3 udlodninger 1/6-19; 1/9-19 og 1/12-19. Med ovenstående vil der ikke være likviditet til at iværksætte udlodning d. 1/12-19.
  2. Fordi vi med ovenstående ikke har 5% af anlægskapitalen henlagt på vores konto.


Handling


Bestyrelsen vurderer, at det vil være unødig spild af tid hvor møllen står stille, at indkalde til et ekstraordinært Interessentskabsmøde, med de krævede 14 dages varsel. Bestyrelsen vil derimod anmode interessenterne om at tilkendegive om man er enig i Bestyrelsens beslutning og pr. mail stemme enten "FOR" eller "IMOD" ovenstående inden søndag  24. november 19. Afgørelsen vil finde sted ved simpelt flertal.


Det skal bemærkes, at vi med ovenstående, stadig ved næste Ordinære Interessentskabsmøde, kan diskutere mulighederne for genskabelse af 5% af anlægskapitalen.


På vegne af en samlet bestyrelse

Kim Wichmann-Hansen - Formand

Kære Interessenter, referatet fra det Ordinære Interessentskabsmøde ligger under "Dokumenter". Vi henleder opmærksomheden på punkt 6, hvor udlodningerne ændres i forhold til sidste år. Ydermere opfordre vi alle der ikke fik invitationen til mødet med email, at skrive til bestyrelsen og oplyse Jeres kontakt detaljer.


Mvh og på vegne af bestyrelsen

Kim Wichmann-Hansen - Formand


Referatet fra Interessendtskabsmødet 2019

Formandens beretning 2019

Skriv til Bestyrelsen, hvis du har fået ny Mailadresse eller Kontonummer:


- Herluf Nielsen, helle-herluf@mvb.net eller

- Michael Wenani Nielsen, wenani34@gmail.com

BestyrelsenFormand

Kim Wichmann Hansen

Overbyvej 12

6000 Kolding

2429 5500

kim@wichmann-hansen.com

Næstformand og Sekretær

Herluf Nielsen

Birkeholtvej 6

7200 Grindsted

5121 8462

helle-herluf@mvb.net

Kasserer

Birthe Simonsen

Okslundvej 48

6650 Brørup

2946 4470

frusim@hotmail.com

Michael Wenani Nielsen

Binderupvej 16

6091 Bjert 

5138 8225

wenani34@gmail.com

Peter Storm Kristensen

Tingvej 10

6650 Brørup

538 3065

benteogpeter@digtele.dkPå valg i 2021

På valg i 2020

På valg i 2020

På valg i 2021

På valg i 2021