Artikler


Artikler

11. December 2022

Valg til Bestyrelsen


Kære Interessent


Til Marts 2023 har vi vores årlige ordinære Interessentskabsmøde, hvor vi dette år har følgende på valg til Bestyrelsen

  • Michael W. Nielsen - modtager genvalg
  • Kim Wichmann-Hansen - modtager ikke genvalg
  • Peter Storm - modtager genvalg


Det er på nuværende tidspunkt sikkert, at undertegnede ikke modtager genvalg. I den forbindelse vil Bestyrelsen gerne komme med en stærk opfodring til Interessenter i Tirslund Vindmøllelaug om at melde sig som bestyrelsesmedlemmer. Man skal bare skrive eller ringe til formanden.


Det kræver ikke nogen særlige forkundskaber, men en eller flere af nedenstående evner vil være en fordel:

  • Interessent i Tirslund Vindmøllelaug på valgdagen (krav)
  • God tone og samarbejdsvillig (krav)
  • Lokal interesse i vindmøllerne og deres drift
  • Evt indsigt i vindmøller, fra en teknisk, økonomisk eller planlægningsmæssigside
  • Interesse for energi markederne


På sidste årlige ordinære Interessentskabsmøde i Marts 2022, havde vi emne om evt salg af møllerne til debat. Der var et imponerede stærkt og tydeligt flertal for, at vi skulle beholde møllerne ud fra en lokal patriotisk dagsorden.Dette var en stærk og sund oplevelse. For ikke at den tilkendegivelse skal blive "et hult ekko", når bare man ikke selv skal bidrage, opfordre vi derfor Interessenterne til ovenstående.


Hvis man er Interessent og måske føler, at man er "for gammel" til bestyrelsen, er der jo den mulighed, at man opfordrer yngre familiemedlemmer, som man måske allerede har overdraget/eller kunne overdrage andele til?


I denne anledning ønskes I også en glædelig Jul og et Godt Nytår og vi ses til ordinært Interessentsskabsmøde i Marts 2023.


På vegne af bestyrelsen

Kim Wichmann-Hansen

Formand


21.11.21

Møllen kører igen

Mølle 11488 kærer nu igen efter endt reparation. Møllen blev igangsat 15.11.21.


Mvh Lars Vejrup

11.11.21

Møllen står stille.

Møllen med ID nr. 11488 står i øjeblikket stille, da der er en skade på generatoren.

Servicefirmaet er på sagen, og vi afventer en dato for udskiftning til en ny. Skaden er anmeldt til forsikringen, som har tilkendegivet at de dækker skaden, samt eventuelle følgeskader.

 

På bestyrelsens vegne, Lars Vejrup.

20.11.19

Tirslund 2. Havareret gearkasse. Extra ordinær information til Interesenterne!

Kære InteressenterVi har mandag d. 18/11-19 konstateret at vores gearkasse er havareret på Tirslund-2 (mølle ID 11488). Vi har haft Connected Wind Service (service firma) og Nordic Wind Consultant (vores specialist via Wind Denmark) ude og inspicere gearkassen, og der er desværre ikke nogen nem eller billig løsning. Det er 12 år siden, at gearkassen sidst blev skiftet.


En udskiftning af gearkassen beløber sig til ca 400.000 kr. Møllen står stille. Den samlede Bestyrelse foreslår, at vi foretager udskiftningen hurtigst muligt, med følgende begrundelse:

 

Vi har jvf. sidste Ordinære Interessentskabsmøde investeret i vinge reparation på møllen

Møllen står stille og tjener ikke penge, og i den del af året hvor vi opnår den bedste produktion

Jvf. godkendte budget tjener vi ca. 247.000 kr. per år per mølle - så reparationen er tjent hjem igen inden for ca. 1,6 år

Vores jordlejeaftale løber ca. 10 år endnu, så en fornuftig horisont

 

Hvorfor skriver jeg så rundt til Jer?

Fordi vi med ovenstående beslutning desværre ikke er indenfor Interessentskabets beslutning mht. at iværksætte 3 udlodninger 1/6-19; 1/9-19 og 1/12-19. Med ovenstående vil der ikke være likviditet til at iværksætte udlodning d. 1/12-19.

Fordi vi med ovenstående ikke har 5% af anlægskapitalen henlagt på vores konto.

 

Handling

 

Bestyrelsen vurderer, at det vil være unødig spild af tid hvor møllen står stille, at indkalde til et ekstraordinært Interessentskabsmøde, med de krævede 14 dages varsel. Bestyrelsen vil derimod anmode interessenterne om at tilkendegive om man er enig i Bestyrelsens beslutning og pr. mail stemme enten "FOR" eller "IMOD" ovenstående inden søndag  24. november 19. Afgørelsen vil finde sted ved simpelt flertal.

 

Det skal bemærkes, at vi med ovenstående, stadig ved næste Ordinære Interessentskabsmøde, kan diskutere mulighederne for genskabelse af 5% af anlægskapitalen.

 

På vegne af en samlet bestyrelse

Kim Wichmann-Hansen - Formand

23. Oktober 2022


Kære Interessent!


En kort opdatering angående afregningspriser.


Tilbage i 2021 så vi langsomt priserne stige til et niveau i 21-25 øre størrelsen. Det var positivt efter at have været på et endnu lavere niveau inden. Vi valgte derfor at låse priserne for 2022 da vi nåede et niveau over vores budget. I August 2021 låses priserne for 2022. Den nye mølle låses på 38 øre fast pris og den gamle mølle låses på 48 øre, profileret baseload.


Med dagens viden ville vi naturligvis helst ikke haft låst dem og i stedet have nydt godt af de højere el-afregningspriser. Men værre er, at med profileret baseload garantere man en basisproduktion og hvis denne ikke opretholdes (manglende vind eller mølle stop) så skal man kompensere VindEnergi.dk. Denne kompensation sker til markedsprisen. Ingen havde forudset, at dagens markedspris er absurd høj, og vi straffes derfor hårdt på den ene mølle.


Bestyrelsen holder øje med udviklingen og flere detaljer kommer ved næste Interessentskabsmøde. Med dette i mente kan 3. udlodning være i fare. Den gode besked er, at vi ser frem til 1. Januar 2023 hvor vores "fastpris" løber ud og vi kommer over på de højere afregningspriser, som i dag ligger og svinger omkring 80-110 øre.


På vegne af bestyrelsen

Kim Wichmann-Hansen , Formand.


 14.1.22

Godt nytår til jer! 


Kære Interessenter,

 

Her er et kort beskrivelse med flere detaljer omkring havariet på møllen fra 2000, som var skyld i, at den ikke var i production fra d.1. November til d.16 November 2021. Møllestop skyldtes en VRCC alarm, der senere kunne spores til en defekt generator rotor. Bestyrelsen har været i kontakt med vores service partner, forsikringselskabet, samt taksator på sagen. Det blev konstateret, at den pågældende skade, samt skadens følgeskader, er dækket af vores forsikring. Dernæst kom en del opgaver, med at klargøre vejen op til møllen, bestille køreplader og kran osv. inden den defekte generator kunne udskiftes. Møllen kom i drift igen d. 16 November, hvor alt virkede tilfredstillende.


I perioden derefter, fik vi endnu engang alarmmeldinger fra møllem om nye VRCC fejl, hvorefter møllen standsede igen d.1. December. Endnu engang blev det konstateret, at generatoren (den nye) var defekt. Vores service partner påtog sig skylden, da det viste sig at være begrundet i en fejl i montagen og nogle kabelforbindelser. Møllen stod stille frem til d. 9 December indtil en generator blev monteret og idriftsat.


Bestyrelsen vil gennemgå yderligere detaljer fra forløbet på næste ordinær Interessantskabsmøde.

 

Mvh Michael W. Nielsen

30.07.20

Ny transformer installeret på den ny mølle efter brand:

Det er med glæde vi nu kan informere Jer om, at den nye transformer er udskiftet og installeret af det lokale netselskab N1. Ligeledes har Vejen Kommunes miljøafdeling bekræftet, at de betragter sagen som lukket og at vi har kørt opgaven lige efter bogen. Den nye mølle gik i drift igen d. 23. Juli. Vi vil søge drifttabskompensation hos vores forsikringsselskab for stilstandsperioden mellem 28. Maj og 23. Juli.

Vi ønsker alle en fortsat god sommer....med masser af vind.


På vegne af bestyrelsen
Kim Wichmann-Hansen29.12.19

Ny opdatering:


Den.12.-13. december blev den nyrenoveret gearkasse installeret. Vi havde også en lokale maskinstation til at ordne skællet og vejen op til møllen d.11 december.

Med venlig hilsen og Godt Nytår

Bestyrelsen04.06.20

Information om brand i transformeren på den nye mølle:

Bestyrelsen informere hermed Interessenterne om, at transformeren ved siden af den nye mølle brændte natten meller 28. og 29. Maj. Ingen kom til skade! Den nye mølle står derfor stille. Den gamle mølle kører stadig på sin egen transformer. Vi undersøger sagen og vender tilbage med mere information når vi har klarhed - teknisk og økonomisk over situationen.


På vegne af bestyrelsen

Kim Wichmann-Hansen7.12.19

Opdatering fra bestyrelsen angående gearkasse havari.


Bestyrelsen modtog 60 tilkendegivelser om "For" og 0 tilkendegivelser "imod" udskiftning af gearkassen og den dermed annullerede udlodning i december måned, samt reducerede anlægskapital.

Bestyrelsen satte derfor umiddelbart i gang med at indgå aftale med det mest favorable tilbud. Connected Wind Service vil skifte gearkassen i uge 50-51, afhængigt af vejret.


Møllen er sat igang igen hvor den så nu kører på Connected Wind Service risiko, indtil de skifter gearkassen i uge 50-51. På den måde taber vi begrænset produktion mens de får lidt planlægningsfrihed.


  1. Bestyrelsen ser frem til at se jer i marts 2020 til det ordinære Interessentskabs møde, hvor yderligere opdatering og status følger.


På vegne af en samlet bestyrelse.


Kim Wichmann-Hansen

Formand


Skriv til Bestyrelsen, hvis du har fået ny Mailadresse eller Kontonummer:


- Michael Wenani Nielsen, wenani34@gmail.com