Forside

Andele til salg.

Henvendelse til:

Kjeld R. P. Brobak

3 andele til salg. kjbrobak@gmail.com

og

Viggo Momsen

3 andele til salg. miramomsen@bbsyd.dk 

TIRSLUND VINDMØLLELAUG
ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE

FOR ÅRET 2020

 

Hermed indkaldes du til Ordinært Interessentskabsmøde for året 2020. Mødet kræver skriftligt tilmelding til wenani34@gmail.com 

 

Mødet afholdes Torsdag d.24. Juni, kl. 18.00 på Markeds Restaurationen i Brørup til spisning og møde-start kl 19.30  

Der er dog et max på 50 personer og vi beder folk om at have en test som er negativ og ikke ældre end 72 timer. Så det bliver først til mølle. 

Er der flere end 50 tilmeldt, vil der være mulighed for at logge på et Teams møde hvor de så kan følge med. I vil i så fald modtage en elektronisk invitation hertil. Vi vil bruge programmet "Microsoft Teams".

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af regnskabet for året 2020 til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget for året 2021 til godkendelse.
 6. Fastlæggelse af udlodninger for 2021.
 7. Valg af bestyrelsen, På valg er:
 • Herluf Nielsen, tilbagetræder før tid pga. personlige årsager. Bestyrelsen foreslår valg af Lars Vejrup 
 • Kim Wichmann Hansen, modtager genvalg
 • Michael W. Nielsen, modtager genvalg
 • Peter Storm, modtager genvalg 

 

 1. Valg af suppleanter, På valg er:
 • Hans Gejl
 • Bent Christensen
 1. Valg af revision, hidtil Brørup Revision.
 2. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.)

 

 • Bestyrelsen vil gerne informere om eventuelle muligheder for salg af andele

 

 1. Eventuelt
 2. Afslutning ved formand

 

Vi vil gerne have tilmelding senest, Mandag d. 21. Juni til:

 

Michael W Nielsen email: wenani34@gmail.com / tlf: 5138 8225

HVORDAN ER DET NU LIGE?


"Hvordan køber eller sælger jeg vindmølleandele"....? og
"Hvordan er det nu hvis jeg arver nogle vindmølleandele"....?


Se svarende på alle de vanskelige spørgsmål her

EL-PRODUKTION


"Her kan du følge med i hvor meget strøm møllerne producerer. Statistikken opdateres hver måned." 


Se statistikkerne her

Bestyrelsen

Den daglige ledelse og tilsyn med Interessentskabets aktiver og drift forestås af en bestyrelse på 5 interessenter. I fællesskab har formand og kasserer fuld dispositionsret over Møllelaugets driftskonto, til møllernes drift og vedligeholdelse, dog maksimum det på budgettet afsatte beløb. Se vedtægterne her

FORMAND


Kim Wichmann Hansen
Overbyvej 12
6000 Kolding
2429 5500
kim@wichmann-hansen.com

NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR


Herluf Nielsen
Birkeholtvej 6
7200 Grindsted
5121 8462
helle-herluf@mvb.net

KASSERER


Søren Enevoldsen Motzkus

Vestre Tirslundvej 17

6670 Holsted

3093 6029

 s.motzkus@hotmail.com

Michael Wenani Nielsen
Binderupvej 16
6091 Bjert 
5138 8225
wenani34@gmail.com

Peter Storm Kristensen
Vestergade 2 a, 6. th.
6600 Vejen
538 3065
benteogpeter@digtele.dk