Forside

Valg til Bestyrelsen


Kære Interessent


Til Marts 2023 har vi vores årlige ordinære Interessentskabsmøde, hvor vi dette år har følgende på valg til Bestyrelsen

  • Michael W. Nielsen - modtager genvalg
  • Kim Wichmann-Hansen - modtager ikke genvalg
  • Peter Storm - modtager genvalg


Det er på nuværende tidspunkt sikkert, at undertegnede ikke modtager genvalg. I den forbindelse vil Bestyrelsen gerne komme med en stærk opfodring til Interessenter i Tirslund Vindmøllelaug om at melde sig  som bestyrelsesmedlemmer. Man skal bare skrive eller ringe til formanden.


Det kræver ikke nogen særlige forkundskaber, men en eller flere af nedenstående evner vil være en fordel:

  • Interessent i Tirslund Vindmøllelaug på valgdagen (krav)
  • God tone og samarbejdsvillig (krav)
  • Lokal interesse i vindmøllerne og deres drift
  • Evt indsigt i vindmøller, fra en teknisk, økonomisk eller planlægningsmæssigside
  • Interesse for energi markederne 


På sidste årlige ordinære Interessentskabsmøde i Marts 2022, havde vi emne om evt salg af møllerne til debat. Der var et imponerede stærkt og tydeligt flertal for, at vi skulle beholde møllerne ud fra en lokal patriotisk dagsorden.Dette var en stærk og sund oplevelse. For ikke at den tilkendegivelse skal blive "et hult ekko", når bare man ikke selv skal bidrage, opfordre vi derfor Interessenterne til ovenstående.


Hvis man er Interessent og måske føler, at man er "for gammel" til bestyrelsen, er der jo den mulighed, at man opfordrer yngre familiemedlemmer, som man måske allerede har overdraget/eller kunne overdrage andele til?


I denne anledning ønskes I også en glædelig Jul og et Godt Nytår og vi ses til ordinært Interessentsskabsmøde i Marts 2023.


På vegne af bestyrelsen

Kim Wichmann-Hansen

Formand

kim@wichmann-hansen.com

4194 6894

Kære Interessent!


En kort opdatering angående afregningspriser.


Tilbage i 2021 så vi langsomt priserne stige til et niveau i 21-25 øre størrelsen. Det var positivt efter at have været på et endnu lavere niveau inden. Vi valgte derfor at låse priserne for 2022 da vi nåede et niveau over vores budget. I August 2021 låses priserne for 2022. Den nye mølle låses på 38 øre fast pris og den gamle mølle låses på 48 øre,  profileret baseload.


Med dagens viden ville vi naturligvis helst ikke haft låst dem og i stedet have nydt godt af de højere el-afregningspriser. Men værre er, at med profileret baseload garantere man en basisproduktion og hvis denne ikke opretholdes (manglende vind eller mølle stop) så skal man kompensere VindEnergi.dk. Denne kompensation sker til markedsprisen. Ingen havde forudset, at dagens markedspris er absurd høj, og vi straffes derfor hårdt på den ene mølle.


Bestyrelsen holder øje med udviklingen og flere detaljer kommer ved næste Interessentskabsmøde. Med dette i mente kan 3. udlodning være i fare. Den gode besked er, at vi ser frem til 1. Januar 2023 hvor vores "fastpris" løber ud og vi kommer over på de højere afregningspriser, som i dag ligger og svinger omkring 80-110 øre.  


På vegne af bestyrelsen

Kim Wichmann-Hansen , Formand.


2 andele til salg

Kontakt:

Haugstrup.marianne@gmail.com /

Tlf nr: 2963 9892


mvh

Marianne Haugstrup

HVORDAN

ER DET NU LIGE?


"Hvordan køber eller sælger jeg vindmølleandele"....? og
"Hvordan er det nu hvis jeg arver nogle vindmølleandele"....?


Se svarende på alle de vanskelige spørgsmål her

EL-PRODUKTION


"Her kan du følge med i hvor meget strøm møllerne producerer. Statistikken opdateres hver måned." 


Se statistikkerne her

Bestyrelsen

Den daglige ledelse og tilsyn med Interessentskabets aktiver og drift forestås af en bestyrelse på 5 interessenter. I fællesskab har formand og kasserer fuld dispositionsret over Møllelaugets driftskonto, til møllernes drift og vedligeholdelse, dog maksimum det på budgettet afsatte beløb. Se vedtægterne her

FORMAND


Kim Wichmann Hansen
Overbyvej 12
6000 Kolding
2429 5500
kim@wichmann-hansen.com

NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR


Lars Vejrup 

Langforte 1

6630 Rødding. 

Tlf: 20107080

 kjemsgaard@yahoo.dk

KASSERER


Søren Enevoldsen Motzkus

Vestre Tirslundvej 17

6670 Holsted

3093 6029

 s.motzkus@hotmail.com

Michael Wenani Nielsen
Agtrup Midtskovvej 6091 Bjert

5138 8225
wenani34@gmail.com

Peter Storm Kristensen
Vestergade 2 a, 6. th.
6600 Vejen
4073 3065
alfatower@outlook.dk