Forside

14.01.22


Godt nytår til jer! 

 

Kære Interessenter,

 

Her er et kort beskrivelse med flere detaljer omkring havariet på møllen fra 2000, som var skyld i, at den ikke var i production fra d.1. November til d.16 November 2021. Møllestop skyldtes en VRCC alarm, der senere kunne spores til en defekt generator rotor. Bestyrelsen har været i kontakt med vores service partner, forsikringselskabet, samt taksator på sagen. Det blev konstateret, at den pågældende skade, samt skadens følgeskader, er dækket af vores forsikring. Dernæst kom en del opgaver, med at klargøre vejen op til møllen, bestille køreplader og kran osv. inden den defekte generator kunne udskiftes. Møllen kom i drift igen d. 16 November, hvor alt virkede tilfredstillende.


I perioden derefter, fik vi endnu engang alarmmeldinger fra møllem om nye VRCC fejl, hvorefter møllen standsede igen d.1. December. Endnu engang blev det konstateret, at generatoren (den nye) var defekt. Vores service partner påtog sig skylden, da det viste sig at være begrundet i en fejl i montagen og nogle kabelforbindelser. Møllen stod stille frem til d. 9 December indtil en generator blev monteret og idriftsat.


Bestyrelsen vil gennemgå yderligere detaljer fra forløbet på næste ordinær Interessantskabsmøde.

 

Mvh Michael W. Nielsen

21.11.21

Møllen kører igen

Mølle 11488 kærer nu igen efter endt reparation. Møllen blev igangsat 15.11.21.


Mvh Lars Vejrup

11.11.21

Møllen står stille.

Møllen med ID nr. 11488 står i øjeblikket stille, da der er en skade på generatoren.

Servicefirmaet er på sagen, og vi afventer en dato for udskiftning til en ny. Skaden er anmeldt til forsikringen, som har tilkendegivet at de dækker skaden, samt eventuelle følgeskader.

 

På bestyrelsens vegne, Lars Vejrup.

TIRSLUND VINDMØLLELAUG
ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE

FOR ÅRET 2020

Oplæg, referat og regnskab er nu tilgængelig på hjemmesiden, værs`go:


Oplæg til Interessentskabsmødet:


Referat fra Interessentskabsmødet:


Regnskab 2020 med budget for 2021:

Andele til salg

Henvendelse til:

Viggo Momsen

3 andele til salg. miramomsen@bbsyd.dk 

Henvendelse til:

Kjeld R. P. Brobak

3 andele til salg.

kjbrobak@gmail.com

HVORDAN

ER DET NU LIGE?


"Hvordan køber eller sælger jeg vindmølleandele"....? og
"Hvordan er det nu hvis jeg arver nogle vindmølleandele"....?


Se svarende på alle de vanskelige spørgsmål her

EL-PRODUKTION


"Her kan du følge med i hvor meget strøm møllerne producerer. Statistikken opdateres hver måned." 


Se statistikkerne her

Bestyrelsen

Den daglige ledelse og tilsyn med Interessentskabets aktiver og drift forestås af en bestyrelse på 5 interessenter. I fællesskab har formand og kasserer fuld dispositionsret over Møllelaugets driftskonto, til møllernes drift og vedligeholdelse, dog maksimum det på budgettet afsatte beløb. Se vedtægterne her

FORMAND


Kim Wichmann Hansen
Overbyvej 12
6000 Kolding
2429 5500
kim@wichmann-hansen.com

NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR


Lars Vejrup 

Langforte 1

6630 Rødding. 

Tlf: 20107080

Mail:kjemsgaard@yahoo.dk 

KASSERER


Søren Enevoldsen Motzkus

Vestre Tirslundvej 17

6670 Holsted

3093 6029

 s.motzkus@hotmail.com

Michael Wenani Nielsen
Agtrup Midtskovvej 6091 Bjert

5138 8225
wenani34@gmail.com

Peter Storm Kristensen
Vestergade 2 a, 6. th.
6600 Vejen
538 3065
alfatower@outlook.dk